Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning holder møde 11. november 2009 med emnet Sundhedsvæsnet i et folkesundhedsperspektiv - se invitation her.


DSMP holdt forårsmøde 6. - 7. maj 2009 på Hotel Munkebjerg i Vejle med emnet:

Sygehus- og specialeplanlægning: Konsekvenserne for fremtidens sundhedsvæsen?

Se præsentationerne:

Jesper Fisker
Kjeld Møller Pedersen
Henning Nilausen
Jørgen Peter Ærthøj
Nis Alstrup
Bent Ottesen
Johannes Gaub
Erik RasmussenÅrsmøde 2008

Screeningsprogrammer på cancerområdet:
Screener vi for lidt – eller for meget?

Tid: 28. - 29. august 2008
Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 1, 7100 Vejle

Program

Præsentationer fra årsmødet 2008:

Elsebeth Lynges præsentation

Jakob Kjellbergs præsentation

Helle Ulrichsens præsentation

Særligt interesserede kan kontakte Peter Iversen direkte.


Årsmøde 2007

Når penge ikke er nok - mangel på personale i sundhedssektoren.

Tid:
30. - 31. august 2007
Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 1, 7100 Vejle
Program

Oplæg / torsdag den 30. august 2007
Kjeld Møller Pedersen
Niels Bøttger-Rasmussen
Preben Mejer
Johannes Flensted-Jensen
Bente Drachmann
De 4 græsrødder

Oplæg / fredag den 31. august 2007
Tina Ormstrup
Rikke Hansen
Lisbeth Jørgensen
Tove Larsen
Frede Olesen
Henrik Holt Larsen


Prisopgave 2006/2007

1. prisen gik til: Jens Troelsen, cand.scient., ph.d., fra Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Se besvarelsen samt billede af overrækkelsen

2. prisen gik til: Kjeld Poulsen, ph.d., Børn og unge-læge samt speciallæge i arbejdsmedicin
Se besvarelsen samt billede af overrækkelsen

Se motiveringen for bedømmelsesudvalget prioritering af 1. og 2. prisen

Der afholdes medlemsmøde den 22. november 2007 med indlæg fra ovennævnte.


Generalforsamling 2007

Generalforsamling afholdt tirsdag den 22. maj 2007 kl. 19.00.
Sted: KL Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Dagsorden og referat


Efterårsmøde

Tid: den 16. november 2006
Sted: Panum Instituttet
Se program

Arrangør: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode


Medlemsmøde

Emne: Nyretransplantation - trods uforenelige blodtyper er blevet muligt i Danmark. Nye muligheder giver også anledning til at drøfte etik og prioritering.

Tid: Den 1. november 2006
Sted: Rigshospitalet, Auditorium II
Se program


Årsmøde 2006

Emne: Gearskifte. Hvilket gear vælger det regionale sundhedsvæsen?

Regionerne er på plads,- Velfærdskommissionens rapport foreligger, Sundhedsstyrelsen har fået mere magt. Skal sygehuse nedlægges , hvordan bliver specialeplanlægningen i regionen, hvordan sker den lægefaglige rådgivning, og hvordan vil primær- / sekundærsektoren komme til at samarbejde med kommunerne, skal vi have brugerbetaling ?

Tid: 6. - 7. april 2006

Sted: Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 1, 7100 Vejle

Se program for mødet.

Oplæg / torsdag den 6. april 2006
Jørn Henrik Pedersen - supplerende dias - tabel (word-format)
Jakob Kjellberg
Jørgen Grønnegaard Christensen
Finn Diderichsen

Workshops "Hvilke tiltag planlægges i regionerne"

Region Midtjylland
Leif Vestergaard Pedersen
Lone Winther Jensen

Region Nordjylland
Per Christiansen
Egon Pleidrup Poulsen
Karsten Nielsen

Region Syd
Jens Elkjær
Uffe Steiner Jensen
Poul Sigh

Region Sjælland
Flemming Nielsen
Poul Arne Nielsen
Arne Cyron

Region Hovedstaden
Torben Stentoft
Jens Tingleff

Oplæg / fredag den 7. april 2006
Vagn Nielsen
Lone de Neergaard

Fra debatten 10.30 - 12.30
Jakob Kjellberg

De oplæg der ikke er kommet på endnu - vil løbende blive lagt på når de modtages fra oplægsholderne.


Generalforsamling 2006

Generalforsamling afholdes fredag den 7. april 2006 kl. 13.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 1, 7100 Vejle.

Se dagsorden og referat


Medlemsmøde

Emne: Hvorfor gør vi ikke, som vi siger?

Under denne provokerende overskrift ligger et ønske fra Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering om at sætte fokus på hvorfor den i dag foreliggende evidensbaserede viden omkring blandt andet diabetesbehandling og hypertensionsbehandling / blodtryksbehandling - ikke i nødvendigt omfang omsættes i hverdagen. Dette vil blive belyst med indlæg og efterfølgende debat.

Se program. Alle er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig.

Tid: 28. februar 2006 kl. 19.00 - 21.30

Sted: Amtssygehuset i Glostrup, Auditorium C, Glostrup

Resume fra mødet v/Hans Okkels Birk (deltager)


Årsmøde 2005

Emne: Nye patienter - Ny teknologi - Nye aktører. Hvordan prioriteres indsatsen?
Et årsmøde om nye muligheder og problemer ved behandling af kronisk syge patienter.

Tid: 1.- 2. september 2005

Sted:
Munkebjerg Hotel, Vejle

Se program


Se oplæg / præsentationer fra mødet:

Oplæg / torsdag den 1. september 2005
Finn Kamper-Jørgensen
Jakob Bardram
Egon Toft / Birthe Dinesen
Thomas Gjørup
Else Marie Damsgaard
Frede Olesen
Birgitta Sloth-Christiansen

Fra Workshop om Sundhedscentre
Niels Erik Eskildsen
Eva Borg

Oplæg / fredag den 2. september 2005

Jan Hull
Torben Jørgensen
Helle Hilding-Nørkjær
Kjeld Møller Pedersen


Generalforsamling

Tid: fredag den 1. april 2005 kl. 16.00

Sted: H:S Righospitalet, Konferencerummet / afsnit 5074, indgang 5, 7. sal, København

Indkaldelse til generalforsamling er den 9. marts 2005 sendt pr. e-mail til de medlemmer der har oplyst dette samt pr. post til dem uden e-mail.

Se dagsorden og referat


Debatmøde

Emne: Forskningens vilkår i fremtidens sundhedsvæsen

Tid: Tirsdag den 22. februar 2005 kl. 19.00 - 21.30

Sted: H:S Rigshospitalet, Auditorium 2, København

Se program

Referat fra mødet v/Nina Berrig
Uddybende referat v/Hans Okkels Birk (medlem og deltager)


Årsmøde 2004

Et højaktuelt møde med debat. Strukturkommissionens rapport lægger op til mange spørgsmål, bl.a. om takststyring og incitament, etik og prioritering,- vil den mest syge patient blive behandlet først og hvad med de svage patientgrupper. Overlever den politiske styring af sundhedsvæsenet - eller hvordan skal det danske sundhedsvæsen styres?

Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle

Tid: 29. - 30. april 2004

Se program

Præsentationer fra oplægsholderne:

Roar Eilertsen
Kjeld Møller Pedersen
Ida Sofie Jensen - præsentation
Ida Sofie Jensen - plancher
Finn Borum


Generalforsamling 2004

Sted: Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tid: Fredag den 30. april 2004 kl. 12.30

Se dagsorden
Se referat


Medicinindustri og sundhedsvæsen - had og kærlighed

Et kontroversielt emne med indlæg af bl.a. udviklingsdirektør Anders Gersel Pedersen, Lundbeck. Jens Peter Kampmann, Lægemiddelstyrelsen og amtsborgmester Bent Hansen.

Ordstyrer: direktør Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse

Sted: H:S Rigshospitalet, Auditorium 2, København

Tid: Onsdag den 24. marts 2003 kl. 19.00 - 21.30

Se program


Årsmøde

Afholdes i samarbejde med Dansk Medicinsk Selskab

Emne: Er de grundlæggende værdier i det danske sundhedsvæsen flydende? - er de truet?

Sted: Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125 , 7100 Vejle

Tid: Torsdag den 3. - fredag den 4. april 2003

Program
Tilmeldingsblanket - medlemmer
Tilmeldingsblanket - andre


Generalforsamling 2003

Sted: Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tid: Fredag den 4. april 2003 kl. 14.00

Dagsorden
Formandsberetning


Medlemsmøde

Emne: Forebyggelse

Sted: Amtssygehuset i Herlev, Store Auditorium

Tid: Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.00 - 21.30

Se program


Medlemsmøde

Emne: Nærhed og kvalitet. Point of Care Tests

Sted: Odense Universitetshospital

Tid: Tirsdag den 19. november 2002

Se program


Konference om
Prioriteringens mange facetter og problemer
- fra hospitalssengen til folketinget

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125 , 7100 Vejle

Tid: 18. - 19. april 2002

Hent program til udprintning (word-doc.)
Se program på nettet


Generalforsamling 2002

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tid: Fredag den 19. april 2002 kl. 14.00

Hent program til udprintning (word-doc.)
Se program på nettet


Hvilke oplysninger har politikere brug for, når de skal tage stilling om en ny screeningsmetode skal indføres ?

Fællesmøde med Dansk Selskab for Almen Medicin.

Kommunehospitalet, Auditoriet, opgang 11 A (nedgang til kælder)
Øster Farimagsgade 3-5, København

Tid: 30. oktober 2001 kl. 19.00 - 21.30

Hent referat v. Hans Okkels Birk (word.-doc)

Hent programmet (word-document)

Hent foromtale v. John Brodersen (word-doc)
Hent foromtale v. Peter C. Gøtzsche (word-doc)
Hent foromtale v. Ole Hartling (word-doc)
Hent foromtale v. Elsebeth Lynge (word-doc)


Patienten mellem lægen og Internettet

Sted: Store Auditorium, Skejby Sygehus

Tid: 13. september 2001, kl. 17.00-21.00

Hent programmet (word-document) -rev. 21/08

Se programmet og hent eventuelt:
Hent foromtale "Et bud på fremtiden" af Henning Bruun-Schmidt (word-doc.)
Hent manchet af Jens Michael Larsen (word.doc)
Hent manchet af Thorkild Kjær


Konference

Emne: Styringen af sundhedsvæsenet.

Indhold: Hvem sætter dagsordenen? Dialog mellem DJØF´ere, fagfolk og politikere.

Tid og sted: Torsdag 26. april og fredag den 27. april 2001 på Hotel Munkebjerg i Vejle.

Dagsorden: kon2001.doc (wordfil)


Generalforsamling 2001

Fredag den 27. april 2001 kl. 14.00
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle
Mødelokale "Tree Top 4"

Indkaldelse.doc (wordfil)
Referat (wordfil)


Medlemsmøde

Emne: "Patienten er Kongen". Fokus er på patienten og de muligheder, der liggger i den stigende patientinvolvering.

Tid: Mandag den 15. november 2004 kl. 19.00 - 21.30

Sted: Amtssygehuset i Herlev, Store Auditorium, 2730 Herlev

Program (wordfil)
Referat (wordfil)

 

www.medicinskprioritering.dk

 
 
Webeditor Lars Linnet; Webmaster Bitten Dahlstrøm