Medlemsmøde i Odense

Nærhed og kvalitet. Point of Care Tests (POCT)

 

Flere og flere parakliniske undersøgelser kan nu foretages i almen praksis eller på den kliniske sygehusafdeling.

Adskillige undersøgelser har vist, at analysekvaliteten af POCT er ringere end rutinemetoderne. Dette gælder for næsten enhver analyse der opsættes på et POCT system, og medfører i kombination med en lavere prævalens af påvist sygdom i primærsektoren end på sygehuse en højere risiko for falsk positive analysesvar.


Enkelte undersøgelser kan evt. foretages af patienten selv. Industrien står på spring med tilbud om patientnært apparatur. Undersøgelserne kræver  investering i decentralt udstyr, uddannelse af personer, der skal betjene apparaturet.

Måleresultater skal være pålidelige og sammenlignelige med centralt målte værdier.

Ø      Hvilke undersøgelser er relevante?

Ø      Hvilke krav skal undersøgelser opfylde?

Ø      Hvordan er økonomien?

Ø      Kan tilstrækkelig rutine opnås decentralt?

Ø      Hvor kan afdelinger og praktiserende læger få vejledning?

Ø      Hvem og hvordan skal prioriteres?

 

Overlæge, dr.med. Ivan Brandslund, klinisk kemisk afdeling, Vejle Sygehus vil komme med oplæg til emnet set ud fra en klinisk laboratoriemæssig synsvinkel og  overlæge Niels Erik Dreick,  intensiv afdeling, Roskilde Amtssygehus  set med et intensivt perspektiv og der vil efterfølgende være fri debat.

 

Tirsdag den 19. november kl. 19.00 - 21.30

på Odense Universitetshospital

Klinikbygningen, Emil Auditoriet, 5000  Odense C.

 

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis

 

Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig,

og bedes ske til selskabets sekretariat:
Fællessekretariatet, Kristianiagade 14, 4.tv., 2100  København Ø.

Tlf. 3544 8407 e-mail cs@dadl.dk

senest fredag den 15. november 2002