Medlemsmøde

"Forebyggelse"

 

Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.00 - 21.30

på Amtssygehuset i Herlev, Store Auditorium, 2730  Herlev

 

Arrangør:       Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

                        Mødet er åbent for alle interesserede. Deltagelse er gratis.

 

Mødeleder:    Professor, overlæge, dr.med. Mikael Rørth og amtsrådsmedlem Nina Berrig

Ordstyrer:      Overlæge Hans Henrik Storm, Kræftens Bekæmpelse

 

                                                                       Program

 

Kl. 19.00 - 19.20

Hvad er forebyggelse. Begrebsafklaring

Professor, overlæge, institutleder, dr.med. Thorkild I.A. Sørensen,
Institut for Sygdomsforebyggelse, H:S: Kommunehospitalet

 

Kl. 19.20 - 20.00

Motion som sygdomsforebyggelse

Professor, dr.med. Bengt Saltin, Center for Muskelforskning, H:S Rigshospitalet

 

Kl. 20.00 - 20.30

Fra videnskabelig evidens til handling og evaluering

Professor, overlæge, dr.med. Lars Iversen, Institut for Folkesundhedsforskning

 

Kl. 20.30 - 21.00

Sundhedstjenesteforskning - fra epidemiologi til praktisk planlægning af forebyggelse

Centerchef, overlæge, dr.med. Torben Jørgensen, Center for Sygdomsforebyggelse

 

Kl. 21.00 - 21.30

Sundhedsministeriets/Sundhedsstyrelsens strategi og overvejelser på forebyggelsesområdet

Kontorchef Ole Kopp Christensen, Sundhedsstyrelsen

 

 

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig, og bedes ske til selskabets sekretariat på cs@dadl.dk senest fredag den 21. februar 2003