hent denne side til udprintning (word-.doc)

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

Prioriteringens mange facetter og problemer
- fra hospitalssengen til folketinget

Munkebjerg Hotel, Vejle Torsdag d. 18.april - fredag d. 19. april, 2002


Konferencen

Skal der prioriteres, hvordan prioriteres der, hvor prioriteres der?

Det er de hovedspørgsmål, konferencen vil forsøge at belyse.

Udgangspunktet er overvejelserne om prioriteringen mellem de forskellige sektorer i samfundet. Hvad er styrende for dem, hvordan er de foregået ?

Denne overordnede tilgang til konferencen vil blive fulgt op af eksempler på mega-prioriteringen indenfor sundhedsvæsenet forskellige steder i verden. Hvad kom der egentlig ud af det ?

Et af de mere og mere påtrængende problemer i sundhedsvæsenet er manglen på personale. Det betyder mindre rum for prioritering, men skærper samtidig behovet for prioritering.

Dette fremtidsscenarie vil blive forsøgt afdækket gennem en række indlæg torsdag eftermiddag.

Den helt overordnede diskussion om sundhedssektorens placering i den overordnede samfundsmæssige prioritering belyses fredag formiddag over en meget bred skala, fra klinikerens synsvinkel og fra samfundsforskningens, etikkens, amts- og landspolitikkens udsigtsplads.

Der vil således blive lejlighed til at drage erfaringer, synspunkter og visioner ind i en debat, som for hver dag der går bliver mere og mere påtrængende, og som vil medføre prioriteringer under alle omstændigheder; styret og velovervejet eller anarkistisk og bestemt af øjeblikkets situation.

 

Program Torsdag d. 18.april

Mødeledelse:
Sygeplejedirektør, MPM Bente Drachmann
Fhv. cheflæge, med.dr. Ole Hein-Sørensen
Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.15 Velkomst v. Formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen

13.15 - 14.15 Prioriteringen mellem de forskellige samfundsområder, hvem styrer den og hvordan ? Fhv. departementschef i Finansministeriet, adm. dir. Anders Eldrup

14.15 - 15.15 International Experience of rationing or priority setting. Professor of Health Policy and Management, Director of HSMC Chris Ham, BA, MPhil, PhD

15.15 - 15.30 Kaffepause

15.30- 16.15 Lægebemandingen 2002-10: Hvilke læger og speciallæger mangler vi ? Hvad siger prognoserne? Hvordan kan vi prioritere i sundhedsvæsenet? Cheflæge Poul Diederich og afdelingslæge Jan Greve

16.15 - 17.00 Hvordan er samspillet mellem faggrupper i sundhedsvæsenet og hvordan skal det ændres ? Direktør i ARF Lone Christiansen og Amtssundhedsdirektør Jane Kraglund, Ribe amt

17.00 - 17.15 Strække-ben-pause

17.15 - 17.45 Hvilke krav stiller patienterne i dag og i morgen ? Kan og vil patienterne være mere aktive i deres egen behandling ? Sociolog Lars Iversen, Ribe Amts Forebyggelsesafdeling

17.45 - 18.30 Prioritering på en intensiv afdeling under hensyn til overlevelsesprocent og livskvalitet: Overlevelse eller livskvalitet ? Professor, dr.med. Else Tønnesen og Cheflæge, formand for Kræftens Bekæmpelse, dr.med. Anne Thomassen

19.30 Festmiddag, Festtale og socialt samvær

 

Program Fredag d. 19. april

Hvordan prioriteres der mellem sundhedsvæsenet og andre offentlige samfundsaktiviteter ?

Mødeledere:
Institutleder, prof., overlæge, dr.med. Thorkild I. A. Sørensen
Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen

9.00 - 9.30 Hvordan tager det sig ud set fra sundhedsvæsenets dagligdag ? Professor, overlæge, dr.med. Hans von der Maase, Århus Kommunehospital

9.30 - 10.00 Kan de etiske aspekter sammenlignes i den prioritering ? Formand for Etisk Råd Erling Tiedemann

10.00 - 10.30 Hvordan fungerer demokratiet i prioriteringen ? Professor Jørgen Grønnegård Christensen

10.30 - 11.00 Kaffepause

11.00 - 11.30 Skal politikerne kun prioritere indenfor amtets rammer ? Fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen

11.30 - 12.00 Hvilke argumenter tæller i en landspolitisk prioritering ? Fhv. sundhedsminister, direktør Carsten Koch

12-00 - 12.45 Paneldebat med oplægsholderne - oplæg v. Prof., overlæge, dr.med. Thorkild I. A. Sørensen

13.00 Frokost

 

Praktiske oplysninger

Konferencen afholdes på Hotel Munkebjerg,
Munkebjergvej 125
7100 Vejle.

Telefon 7642 8500. Fax 7572 0886.

Målgruppe Konferencen henvender sig til sundhedspolitikere, administratorer og fagfolk på sundheds- og sygehusområdet og andre, der ønsker at blande sig i debatten.

Deltagerpris Deltagerprisen er 2975,00 kr. inkl. konference, ophold, festmiddag med vin og musik. Der gives rabat på 200,00 kr. til medlemmer af foreningen.

Tilmelding Tilmelding sker ved indsendelse af tilmeldingen til Fællessekretariatet. Tilmeldingen er bindende og fristen er 28. februar 2002. Frist for betaling er 15. marts 2002. Der er begrænset deltagerantal og der tilrådes tilmelding hurtigst muligt. Der ydes ikke rabat, såfremt man kun påtænker at deltage i dele af konferencen.

Fællessekretariatet,
Kristianiagade 14, 4.tv.,
2100 København Ø.

Telefon 3544 8407. Fax 3544 8408. E-mail: cs@dadl.dk


Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

Tilmeldingsblanket

Denne side "klippes" over i en e-mail, data tilføjes og mailes
Anførte data mailes eller indringes til Fællessekretariatet, v/ Charlotte Stryhn

Konference:
Prioriteringens mange facetter og problemer
- fra hospitalssengen til folketinget

Munkebjerg Hotel, Vejle
Torsdag d. 18.april - fredag d. 19. april, 2002

Efternavn:
Fornavn:
Stilling:
Institution/forvaltning:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon:
E-mail:
Dato:

Sæt kryds her _ _ hvis medlemskab ønskes.

 

Frist for tilmelding: 28. februar 2002. Frist for betaling: 15. marts 2002

Pris: 2975,00 kr. Medlemspris: 2775,00 kr.

Betalingsmåde: Pr. check eller giro Giro nr.: 352 4183

OBS! Medlemskab af Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering koster årligt 300,00 kr.

Tilmeldingen mailes til:

DSMP, Fællessekretariatet, v/ Charlotte Stryhn, Kristianiagade 14, 4.tv., 2100 København Ø
Tlf. 35 44 84 07. Fax 35 44 84 08. E-mail: cs@dadl.dk