Medicinsk prioritering inddrager såvel lægefaglig som politisk stillingtagen, og derfor skal selskabets kreds af medlemmer omfatte både læger, politikere og de nærmeste administrative medarbejdere.

Selvom udgangspunktet for medlemskredsen er lægers og politikeres funktioner, er det tanken, at andre, der vil arbejde for selskabets formål, skal kunne være medlemmer, også personer med anden baggrund som f.eks. sygeplejersker, jurister, samfundsforskere, filosoffer, journalister.

www.medicinskprioritering.dk

 
 
Webeditor Lars Linnet; Webmaster Bitten Dahlstrøm