Hermed nogle links med relation til selskabets virke. I den udstrækning disse links er kommercielle og/eller indholder reklamer, så afspejler dette ikke nogen tilkendegivelse fra selskabet:


Offentlige myndigheder

Folketinget

Sundhedsministeriet

Sundhedsstyrelsen

Danske Regioner

Kommunernes Landsforening


Faglige organisationer

Lęgeforeningen


Selskaber og foreninger

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

Lægevidenskabelige selskaber

Dansk Selskab for SygehusledelseOffentlige sundhedslinks

Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV)


M-IT Online - Medicinsk Informatik fra Sundhedsstyrelsen

 


Kommercielle links

Sundhed Danmark


NetDoktor
Diverse andre danske sundhedslinks

Hovedstadens Sygehusfællesskabs Postgraduate Medicinske Institut, H:S PM I


Internationale links

Agency for Healthcare Research and Quality

World Health Organization

www.medicinskprioritering.dk

 
 
Webeditor Lars Linnet; Webmaster Bitten Dahlstrøm