Du kan blive medlem af Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering ved at henvende dig til selskabets sekretariat:

Lægeforeningen
Fællessekretariatet
Susanne Holsaae
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Tlf. : 35 44 82 23
Fax: 35 44 85 05
Mail:
sho@dadl.dk

Det årlige medlemskontingent er 300 kr.

www.medicinskprioritering.dk

 
 
Webeditor Lars Linnet; Webmaster Bitten Dahlstrøm