Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

 

Formandens beretning.

Generalforsamling 4.  april 2003

 

 

Formandens beretning på generalforsamlingen 2003.

 

I det forgangne år har DSMP arbejdet støt og roligt med de emner, som vedtægterne foreskriver.

Vi har afholdt 2 regionale møder, et på Fyn og et i København.

Mødet på Fyn var arrangeret af Jørgen Nexøe og Bente Drachman og handlede om mulighederne og problemerne ved anvendelse af "Point of Care" - test.

Mødet var interessant i prioriteringssammenhæng og pænt besøgt.

I København handlede mødet om Forebyggelse, arrangeret af Nina Berrig og Mikael Rørth.

Også et godt og pænt besøgt møde om et emne, der jo til enhver tid bør indgå i en prioriteringsdiskussion.

 

Årsmødet i år handlede i år om de grundlæggende værdier i det danske sundhedsvæsen.

Mødet var arrangeret i et godt og konstruktivt samarbejde med Dansk Medicinsk selskab. Tilslutningen kunne have været bedre, men for de, der deltog, var det 2 meget spændende dage.

En speciel tak til Ole Hein for arbejdet med dette årsmøde.

 

DSMP har søgt optagelse i Dansk Medicinsk Selskab, men ansøgningen må afvente en eventuel vedtagelse af nye vedtægter.

Det er dog min opfattelse, at der er velvilje over for vores ansøgning.

 

Vi bør vel hvert år spørge os selv, om der nu også er behov for DSMP. Eller rettere: spørgsmålet er, om der er behov for prioriteringsdiskussioner indenfor sundhedsvæsenet.

Der kan næppe være uenighed om, at diskussionen er helt nødvendig:


- for det første er der diskussionen om muligheden for at opretholde de grundlæggende værdier: den frie og lige mulighed for alle patienter til den bedst mulige behandling.


- for det andet er der diskussionen om, hvorledes den til enhver tid til rådighed værende økonomi udnyttes bedst muligt.

- for det tredje er prioriteringsdiskussionen nødvendig i relation til de mange muligheder for behandling, somn findes og vil komme til.


Også spørgsmålet om de mange nye muligheder, som teknologiudviklingen giver kan - eller skal - styres, er væsentligt.


Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer problematikken står det fast, at prioriteres skal der, og det er uhyre væsentligt at få diskuteret på hvilket grundlag, det vil ske.

 

Det er altså vigtigt at holde debatten i gang og udbrede den. For blot at nævne nogle af de helt aktuelle ting, der kræver en prioriteringsafklaring:

1,5 milliarders - puljen: Hvad gør den ved andre patientgrupper end de elektive?

Hvordan skal der prioriteres mellem lokale og centrale sundhedstilbud?

Kan / skal der prioriteres mellem høj og lav faglighed?

Hvordan prioriteres de knappe midler mellem udvikling/ forskning og behandling?

 

Der er således nok at tage fat på for DSMP.

Det er derfor væsnetligt at vi bliver ved med at søge at finde nye former for at starte debatten, og det mener jeg må være en af den nye bestyrelses væsentligeste opgaver i det kommende år.

 

En af måderne er at samarbejde med andre, så debatten kommer til at få mere indhold end den har når vi blot diskuterer puljer, baseline, creep, bananas, markedsgørelse o.s.v..

 

det er vigtigt, at  holde fast i den røde tråd i denne debat, og det må vi bestræbe os på at bidrage til.

 

Til slut skal jeg kort omtale vores forbilledlige samarbejde med Fællessekretariatet og Charlotte Stryhn. Tak for det.

Og til den samlede bestyrelse: Tak for et godt og konstruktivt samarbejde, som forhåbentlig har bidraget til at flytte debatten en lille smule i den rigtige retning.

 

Johannes Flensted-Jensen

Formand.