hent denne side til udprintning (word-.doc)

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

Generalforsamling fredag den 19. april 2002 Kl. 14.00 - 15.00
på Munkebjerg Hotel, Vejle

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag til selskabets aktiviteter

  Forslag skal være selskabets sekretariat i hænde senest fredag den 5. april 2002.
 5. Valg til bestyrelse

  Følgende er på valg:
  Lars Linnet - er villig til genvalg
  Thorkild I.A.Sørensen - ønsker ikke genvalg

  Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen:
  Hanne Hollnagel
  Tonni Husted Nielsen

  Bestyrelsen foreslår:
  Klinikchef Mikael Rørth, onkologisk klinik, Rigshospitalet
  Læge, ph.d. Jørgen Neksøe, Forsk.enh. Alm. Med., Syddansk Universitet, Odense
  Formand Nina Berrig, sundheds- og forebyggelsesudvalget, Københavns Amt
 6. Valg af revisorer

  Bestyrelsen foreslår Svend Erik Jensen og Tonni Husted Nielsen som selskabets revisorer.
 7. Eventuelt

     

Udsendt den 8. februar 2002.